អ្នកសម្អាត បន្ទប់ និង អនាម័យ

NAWIN GUESTHOUSE

Job Details

Level : Entry Level
Year of Experience : New To Workforce
Hiring : 4
Salary : Nagotiable
Gender : Male / Female
Age : 18 - 45
Term : Full Time
Function : Hotel / Hospitality
Industry : Hotel / Hospitality
Qualification : (N/A)
Language : Khmer - Fair
Location : Phnom Penh

Job Description

អ្នករៀបចំបន្ទប់

អ្នកអនាម័យ

> មានកន្លែងស្នាក់នៅ និងអាហារ

> ម៉ោងធ្វើការងារ ៧ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច

> ប្រាក់ខែឡើង តាមរយៈការងារ ចាប់ពី មួយខែ ឬ ៣ខែ អាស្រ័យលើការងារជាក់ស្តែង 

Job Requirements

> មាន ឬ គ្មាន បទពិសោធន៍

> មានភាពអត់ធ្មត់ និង ស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារ

> មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងស្មោះត្រង់

> មានសាមគ្គីភាព ជាក្រុម និង វៃឆ្លាត

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to NAWIN GUESTHOUSE

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
010811169
Office Phone :
092811169
Address :
- #29, St. 178, Sangkat Cheychum neah, Khan Daun Penh, Phnom Penh. - Tel: 092 811169 / 010 811169 - Email: [email protected]

About NAWIN GUESTHOUSE

Products and Services

Single Room, Sweet Room, Deluxe Room, F & B and Agency

Description

Good location to explore especially closed to Royal Palace, Nation Museum and River front.

    No Jobs Available!

data-full-width-responsive="true">
Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top