ភ្នាក់ងារលក់សេវាអីនធើណិតតាមផ្ទះ (បន្ទាន់)

OPENNET

Job Details

Level : Entry Level
Year of Experience : New To Workforce
Hiring : 20
Salary : 120 - 300
Gender : Male / Female
Age : 18 - 35
Term : Full Time
Function : Sales
Industry : Telecommunication
Qualification : High School Certificate
Language : Khmer - Good
Location : Banteay Meanchey, Kampong Cham, Kampong Thom, Phnom Penh, Poipet, Preah Sihanouk, Siem Reap, Takhmao, Battambang

Job Description

-          ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ​ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ

-          បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

-          រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត

Job Requirements

-          មិនទាមទារបទពិសោធន៍ និងកម្រិតសិក្សាខ្ពស់

-          ធ្លាក់បាកឌុបក៏អាចដាក់ពាក្យបាន

-          ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម

-          មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន

-          ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង និងស្រលាញ់ផ្នែកលក់

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to OPENNET

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
096 768 4007
Office Phone :
Address :
CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh.

About OPENNET

Products and Services

The best ISP company in Cambodia

Description

King Technologies Co,.LTD. operates telecommunication services based on cable such as copper cable (ADSL, Broadband,etc..) and fiber cable for premium service such as FTTH , Leased Line, etc... Supporting the very latest in multimedia and internet services with the highest technology over the world. Its extensive nationwide network coverage is available in all 8 provinces in Cambodia (Phnom Penh capital , including some of provinces ). The company’s workforce consists of more than 700 people including local and foreign experts. Clients are individuals, businesses, research and educational organizations, NGOs, and departments of the Royal Government of Cambodia.

Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top