បុគ្គលិកផ្នែកបើកឡាន

NITH VIP DECOR Co., Ltd.

Job Details

Level : Entry Level
Year of Experience : New To Workforce
Hiring : 1
Salary : Nagotiable
Gender : Male
Age : 30 - 40
Term : Full Time
Function : Security guard / Driver / Maid
Industry : Architecture / Building / Construction
Qualification : (N/A)
Language : Khmer - Good
Location : Phnom Penh

Job Description

Job Requirements

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

-មានប័ណ្ណបើកបរ

-មានអាយុ៣០ឆ្នាំឡើងទៅ

-មានភាពស្មោះត្រង់

-គោរពពេលវេលា

-ស្រលាញ់ការងារ នឹង មានទំនួលខុសត្រូវ

-មានការសហការល្អជាមួយក្រុមការងារ

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to NITH VIP DECOR Co., Ltd.

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
012 765 920 / 011 951 555 / 016 739 973
Office Phone :
Address :
Address: #24E0, Str 288, Samgkat Boeung Keng Kong2, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia.

About NITH VIP DECOR Co., Ltd.

Description

ក្រុមហ៊ុន វីអាយភីដេគ័រ មានបទពិសោធន៏ និង ជំនាញ ផ្នែកដេគ័រ ឌីហ្សាញតម្លើងគ្រឿងសង្ហារឹម គ្រប់់ប្រភេទ ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអតិថិជន។

Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top