សន្តិសុខ 180$-200$

474Seafood&Grill

Job Details

Level : Middle
Year of Experience : 1 Year
Hiring : 2
Salary : 180 - 200
Gender : Male
Age : 20 - 45
Term : Full Time
Function : Security guard / Driver / Maid
Industry : Catering
Qualification : (N/A)
Language : English - Good
Location : Phnom Penh

Job Description

មើលការខុសត្រូវសន្តិសុខហាង

មើលសុវត្តិភាពភ្ញៀវ

មើលខុសត្រូវចំណាត

សហការណ៏ជាមួយប្រធានហាង

Job Requirements

កំពស់ចាប់ពី 168cm

អាយុចាប់ពី 20

មានកាយសម្បទាមំាមួន

មានសីលធម៏

ម៉ត់ចត់អត់ធ្មត់ការងារ

គោរពម៉ោងការងារ

និង ច្បាប់ក្រុមហ៊ុន

មានភាពស្មោះត្រង់ ( បើចេះភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះ កាន់តែប្រសើរ)

មានកំរិតវបុ្បធម៏ យ៉ាងតិចអាចអាន និង សរសេរអក្សរខ្មែរបាន បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមកាន់ប្រវត្តិរូបមកសំភាសន៏ ឬ ដាក់តាមអ៊ីមែល Email: [email protected] ទំនាក់ទំនង: 069 755 695/093 474 474 អាស័យដ្ខាន: Street 474 កែងផ្លូវ 101 សង្កាត់ បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមក ភ្នំពេញ

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to 474Seafood&Grill

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
069 755 695/086797781/093 474 474
Office Phone :
023 676 7833
Address :
Street 474 កែងផ្លូវ 101 សង្កាត់ បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមក ភ្នំពេញ

About 474Seafood&Grill

Products and Services

Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor seating Takes bookings Table service Walk-ins welcome

Vision and Mission

Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor seating Takes bookings Table service Walk-ins welcome

Description

Serves breakfast, lunch, dinner, drinks and coffee Catering Good for groups or parties Outdoor seating Takes bookings Table service Walk-ins welcome

Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top