ភ្នាក់ងារលក់ និង ទីផ្សារ (Marketing and Sales Agent)

KLNY Import Export Co., Ltd

Job Details

Level : Middle
Year of Experience : 1 Year
Hiring : 12
Salary : 350 - 600
Gender : Male / Female
Age : 0 - 0
Term : Full Time
Function : Sales
Industry : Agriculture / Foresty / Fishing
Qualification : Diploma Of High Vocational Education
Language : English - Fair
Location : Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Prey Veng, Pursat, Svay Rieng

Job Description

- ពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកចែកចាយស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ផលិត ផលក្រុមហ៊ុន មូលដ្ឋានគ្រឹះការងារកសិកម្ម និងជំនាញទំនាក់ ទំនង រួមទាំងជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។ល។

- ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្រុមហ៊ុនទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និង ជ្រើសរើសអ្នកលក់ នៅតាមតំបន់ដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវ

- ជួបពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកចែកចាយ (ដេប៉ូ) និងអ្នក ប្រើប្រាស់ផលិតផលក្រុមហ៊ុនអោយបានទៀងទាត់

- រៀបចំឯកសារសម្រាប់អ្នកចែកចាយ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

- ចងក្រង និងកត់ត្រាទុកនូវបទពិសោធន៍គម្រូល្អៗអំពីការ ប្រើប្រាស់ផលិតផលក្រុមហ៊ុន និងឯកសារផ្សេងៗទៀត

- រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍ Demonstration farms រៀបចំសិក្ខា សាលា ទស្សនកិច្ចសិក្សា និងវេទិការផ្សេងៗ

- ចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងសកម្មភាពផ្សេងៗ ទៀតដែលរៀបចំ និងចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុន

Job Requirements

- បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្ររង ឬបរិញ្ញាប័ត្រកសិកម្ម

- មានបទពិសោធន៍លើការងារយ៉ាងតិចរយៈពេល ១-២ឆ្នាំ

- មានភាពបត់បែន មានគំនិតផ្តួចផ្តើម និងច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់

- មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស កសិកម្ម ការងារផ្នែកទីផ្សារ និងផ្នែកលក់

- មានបណ្តាញការងារជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ (ស្រូវ និងចម្ការ) និងអ្នកលក់សម្ភារៈកសិកម្មនៅតំបន់ដែលយើងទទួលខុសត្រូវ

- ស្មោះត្រង់ និងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារ រួមទាំង មានកាយសម្បទាល្អ ស្លូតបូត សុភាពរាបសារ។

- ចេះប្រើបា្រស់កុំព្យូទ័រ​ (Word​ and Excel) ចេះបើកបរម៉ូតូ ឬ រថយន្តកាន់តែល្អ ។

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to KLNY Import Export Co., Ltd

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
097 777 0707 \ 070 726 789
Office Phone :
Address :

About KLNY Import Export Co., Ltd

Description

KLNY Import Export Co.,Ltd ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយសម្ភារៈកសិកម្ម នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន ខេ.អិល.អិន.វ៉ាយ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយក្រុមអ្នក វិនិយោគដែលជាជនជាតិខ្មែរ។

Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top