ផ្នែកជាងកាមេរ៉ា Camera Installer(០៥ នាក់) + Network IT ( ០៣ នាក់ )+ ជាងភ្លេីង (០២ នាក់) + ផ្នែកទីផ្សា (០១ នាក់) ប្រាក់ខែពី ១៥០ដុល្លា ដល់ ២៥០ដុល្លា

AVD Technilogies

Job Details

Level : Entry Level
Year of Experience : New To Workforce
Hiring : 10
Salary : 150 - 250
Gender : Male / Female
Age : 18 - 30
Term : Full Time
Function : Information Technology
Industry : Information Technology
Qualification : High School Certificate
Language : Khmer - Fair
Location : Phnom Penh

Job Description

 

 • ការងារដែលត្រូវធ្វេី
  • រៀបចំតភ្ជាប់ខ្សែកាមេរ៉ា និង ខ្សែកុំព្យូទ័រ (Cable camera network & Connect)
  • ផ្តល់សេរាកម្ម ជួសជុលជូនអតិថិជន (IT service and Repair at office)
  • ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញ ជូនអតិថិជន ដល់ទីកន្លែង (Support Camera, PC hardware, and delivery)
  • រាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃ មកថ្នាក់ដឹកនាំ (Daily report work to manager)

Job Requirements

តម្រូវការការងារ

 • មិនចាំបាច់មានបទពិសោធន៍ការងារទេ   ហេីយចូលចិត្តរៀនបន្ថែម
 • ផ្តល់អទិភាពដល់ និសិត្សចាប់ពីឆ្នាំទី០១ សូមរួសរ៉ាន់ដាក់ពាក្យ (Year 01 students are encouraged to apply)
 • មានចំណូលចិត្តខាងផ្នែក អេឡិចត្រូនិច និង កុំព្យូទ័រ (Interest in computer and electronic products)
 • មានភាពតស៊ូខ្លាំង និង អាតធ្វេីការងារខាងក្រៅការិយាល័យបាន  (Be able  work hard outdoor)
 • ភាពទទួលខុសត្រូវលេីការងារខ្ពស់ (High Responsible person)
 • មកធ្វេីការទៀងទាត់ល្អ (Work on time)
 • ភាពភាពស្មោះត្រង់ (Be honest and commitment)
 • ចូលចិត្តធ្វេីការជាក្រុមការងារ (Teamwork)

  (សូមយកប្រវត្តិរូប មកហាងយេីងខ្ញុំ  តាមអុីម៉ែល [email protected] រឺក៏តេមកលេខ  016 742 333 / 099 973 456 ដាក់ពាក្យភ្លាម ​អាចចូលធ្វេីការភ្លាមៗដែរ) 

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to AVD Technilogies

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
016 742 333
Office Phone :
099 973 456
Address :
ផ្ទះលេខ 228 ផ្លូ 2004 ម៉ៃដា កែងអូតែល បាលី ផ្លូវ អង្គតាមិញ ភ្នំពេញ

About AVD Technilogies

Products and Services

ហាងលក់ និង តម្លើង កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគ្រប់ ប្រភេទ ដែលមានបទពិសោធន៍ ជាង ០៨ ឆ្នាំ

Vision and Mission

ផ្តល់សេវាកម្មលំដាប់ Premium ជូនអតិថិជន

Description

ហាងលក់ និង តម្លើង កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគ្រប់ ប្រភេទ ដែលមានបទពិសោធន៍ ជាង ១០ ឆ្នាំ

Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top