(បុគ្គលិកតម្លេីងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ០៥ នាក់) (បុគ្គលិកជាងភ្លេីង Low Voltages ចំនួន ០៣ នាក់)

AVD Technilogies

Job Details

Level : Middle
Year of Experience : New To Workforce
Hiring : 8
Salary : Nagotiable
Gender : Male
Age : 18 - 30
Term : Full Time
Function : Technician
Industry : Information Technology
Qualification : High School Certificate
Language : Khmer - Good
Location : Phnom Penh

Job Description

ការងារដែលត្រូវធ្វើ

 • រៀបចំខ្សែបណ្តាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ  អិនធើណេត  កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព​
 • ទទួលការងារពីអតិថិជន មកជួសជុល និង យកជូនវិញ
 • ចុះផ្តល់សេវាកម្មការងារដល់ទីកន្លែងអតិថិជន រៀបចំរបាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃជូនក្រុមហ៊ុន

ម៉ោងធ្វេីការ

 • ច័ន្ទ ដល់ សៅរ៍  ម៉ោង 0៧:៣០នាទីព្រឹក ដល់ 0៤:៣០ រសៀល
 • ការឈប់សម្រាក តែ បុណ្យជាតិធំៗ   ចូលឆ្នាំសកល  ចូលឆ្នាំចិន
 • ត្រូវផ្តល់នៅគម្រោងការឈប់សម្រាក ជាមុនដេីម្បីងាយស្រួលដាក់គេជំនួសការងារ


 

Job Requirements

តម្រូវការសម្រាប់ការងារ

 • សិស្ស រឺ និសិត្ស មានអាយុ ១៨ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ
 • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍  ប៉ុន្តែត្រូវមានគំនិតចង់ចេះ ចង់រៀនបន្ថែម
 • មានឥរិយាបទល្អ និង ការទទួលខុសត្រូវលើការងារខ្ពស់
 • មកធ្វើការងារទៀងទាត់ពេលវេលា
 • មានសិលធម៌ការងារ  ភាពស្មោះត្រង់ និង អាចធ្វើជាក្រុម
 • ចេះស្វែងយល់ និងរកទីតាំងរបស់អតិថិជន​ ច្បាស់លាស់ និងរហ័សរហួន

Apply

LOGIN FOR APPLYING NOW

- Your CV will be applied directly to AVD Technilogies

- If you don’t have CV yet, register here to create Job Seeker account and CV online with us. Then just click once on APPY NOW, your CV will be applied successfully.

- Your CV will be reviewed by employers at any time.

- Or you can send CV directly to email below.

Contact Information

Email :
Mobile Phone :
016742333
Office Phone :
099973456
Address :
ផ្ទះលេខ 228 ផ្លូ 2004 ម៉ៃដា កែងអូតែល បាលី ផ្លូវ អង្គតាមិញ ភ្នំពេញ

About AVD Technilogies

Products and Services

ហាងលក់ និង តម្លើង កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគ្រប់ ប្រភេទ ដែលមានបទពិសោធន៍ ជាង ០៨ ឆ្នាំ

Vision and Mission

ផ្តល់សេវាកម្មលំដាប់ Premium ជូនអតិថិជន

Description

ហាងលក់ និង តម្លើង កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគ្រប់ ប្រភេទ ដែលមានបទពិសោធន៍ ជាង ១០ ឆ្នាំ

Copyright ©2016 by Idea Plus Co.,ltd . All rights reserved.
Top